• چشم انداز

  کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در تمام حوزه های گردشگری و هتل

 • روش

  ارائه خدمات تخصصی پژوهشی، علمی، فرهنگی، فناوری های نوین، گردشگری سلامت و پزشکی 

 • راهبرد

  مشارکت در تصمیم سازی مدیران بخش دولتی و غیر دولتی در حوزه گردشگری و هتل داری  

 • رویکرد

   انجام فعالیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی و کارآفرینی در حوزه گردشگری ملی و بین المللی

 • هدف کلی

  مشارکت فعال در فرآیند توسعه پایدار گردشگری کشور

اخبار

گزارش تصویری

 • وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی


 • سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

   

 • سامانه خدمات گردشگری سلامت و پزشکی

   

 • دانشگاه علم و فرهنگ


 • مدرسه تخصصی کارآموزی گردشگری

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی