بانک ایده های گردشگری، هتل داری و صنایع دستی

ایده یک مفهوم  یا یک اثرذهنی است و خلاقیت به وجود آوردن چیزی نو در ارتباط باب شریت از روشی دور از انتظار و جدید است.گردشگری فرآیندی پیچیده و از پویاترین فعالیت‌های عصرحاضر است که از طریق ترکیب و به‌کارگیری هم زمان منابع داخلی و خارجی، منافع اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی از قابلیت های متنوعی برخوردار است و برای رسیدن به اهداف خود نیازمند ایده های نو و خلاقیت در مسیر اجراست.

طرح یک ایده، با توجه به ماهیت ذهنی آن، می‌تواند فارغ از هرگونه قید و بندی صورت پذیرد اما برای عملی کردن آن، باید به بسیاری از محدودیت ها مانند قوانین فیزیکی، حقوقی و... توجه کرد که این محدودیت ها در حوزه گردشگری، هتل داری و صنایع دستی نیز وجود دارند. بانک ایده و سطح بندی ایده ها در حوزه های محلی، ملی و بین المللی علاوه بر رکود و رخوت در عملیاتی کردن فرآیندهای گردشگری، سرمایه گذاری و کارآفرینی در این حوزه را نیز با چالش های جدی مواجه کرده که به زیان گردشگری کشور است و عملا ایده پردازان، شاغلان و سرمایه گذاران صنعت گردشگری، هتل داری و صنایع دستی را با مشکل مواجه نموده است. لذا به منظور ساماندهی ایده های جاری و خلق ایده های جدید در حوزه های گردشگری، هتل داری و صنایع دستی بانک ایده در موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ بانک ایده طراحی و تدوین می گردد.  

 

اهداف

ثبت مالکیت فکری ایده های موجود در حوزه های گردشگری، هتل داری و صنایع دستی

نظام مندسازی ایده پردازی درحوزه گردشگری، هتل داری و صنایع دستی درمراحل خلق، ثبت و اجرا

تسریع روند تبدیل ایده های گردشگری، هتل داری و صنایع دستی به طرح های اجرایی قابل ارائه

تسهیل ارتباط میان جوانان، مدیران(دولتی، خصوصی) و سرمایه گذاران

تمرکز خلاقیت و ایده پردازی در حوزه گردشگری، هتل داری و صنایع دستی

ساماندهی ایده های جاری در حوزه های گردشگری، هتل داری و صنایع دستی 

كارآفريني و خلق فرصت هاي جديد در حوزه های گردشگری، هتل داری و صنایع دستی 

تبدیل ایده به محصول با رویکرد چابک سازی حوزه های گردشگری، هتل داری و صنایع دستی

محورها

محورهای ایده پردازی در بانک ایده گردشگری، هتل داری و صنایع دستی در این حوزه عبارتند از:

گردشگری و فرهنگ

گردشگری و طبیعت

گردشگری و معنویت

گردشگری و ورزش

گردشگری و آموزش

گردشگری و اقتصاد

گردشگری و زیباسازی

گردشگری و معماری

گردشگری، پزشکی و سلامت

گردشگری، کسب و کار و اشتغال

گردشگری، برندسازی و بازاریابی

گردشگری، خدمات بانکی و مالی

گردشگری و ارتباطات جمعی

گردشگری و فن آوری

گردشگری و شهر

گردشگری و روستا

گردشگری و زنان

گردشگری، صنایع دستی و سوغات

گردشگری، فرش و بافته های سنتی

گردشگری، هتل ها و مراکز اقامتی

گردشگری، غذا و نوشیدنی

گردشگری و تشریفات

گردشگری و حمل و نقل(زمینی،هوایی،دریایی)

گردشگری، تورها و پکیج های مسافرتی

گردشگری و منابع انسانی

گردشگری و فقر

گردشگری و کودکان

 گردشگری و معلولان

 

فرآیند ثبت ایده

شما می توانید با عضویت در بانک ایده گواهی اولیه ثبت ایده از همکاران ما دریافت کنید و پس از بررسی های لازم درصورتی که ایده ارسالی شرایط کافی و لازم را داشت؛ به نام شما گواهی ثبت ایده صادر خواهد شد. دقت کنید که ایده هایی که به ذهن شما می آیند و شما فکر می کنید که ناب و جدید هستند ممکن است توسط افراد مختلف پیش از شما ثبت شده باشند ولی اطمینان داشته باشید که موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ مجموعه ای وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی است و در امانتداری ایده های شما کوتاهی نخواهد کرد.