دامنه كاربرد خدمات آموزشی درحوزه‌های زیر تعریف شده است:

1-      تشریفات و خدمات گردشگری و هتل داری

2-      راهنمایان تور و مدیران سفر

3-       تولید و اجرای پكیج های مسافرتی داخلی و خارجی

4-       هتل‌ها و مراكز اقامتی

5-      مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی

6-      رستوران‌ها و مراكز پذیرایی 

7-      مراكز آموزشی و پژوهشی فعال در گردشگری

8-       سایر موسسات و شركت های اجرایی، علمی و آموزشی حوزه گردشگری و هتل داری

دوره های آموزشی این مجموعه در حوزه هتل داری عبارتند از:

*      آموزش دوره تخصصی مدیریت خانه داری، سرپرست و سوپروازیر طبقات

*      آموزش دوره تخصصی مدیریت فرانت آفیس، سرپرست و معاونت FO (مقدماتی و پیشرفته)

*      دوره تخصصی مدیریت تشریفات(F&B)

*      دوره معاونت و سرپرست رستوران‌ها(مقدماتی و پیشرفته)

*      مکالمه زبان تخصصی

*      فن بیان

سایت اختصاصی مدرسه تخصصی کارآموزی در لینک زیر قابل دسترس است.   www.tstiusc.ir 

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی