مرکز آموزش های تخصصی گردشگری و هتل داری در واقع نخستین مرکز كارآموزی در حوزه مشاغل كشور می‌باشد كه وابسته به یك دانشگاه رسمی است.

مرکز آموزش های تخصصی گردشگری و هتل داری با توجه به مشكلات موجود در حوزه مهارت آموزی، تلاش دارد تا با فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای مهارت‌آموزی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف گردشگری، نقش‌ پل‌واسط بین‌ دانشگاه و بازار كار را به بهترین شكل ممكن ایفا نماید و خلاء موجود در بازاركار -كه از نداشتن نیروی متخصص رنج می‌برد- را از یك سو و نیافتن مشاغل مرتبط-كه دانش‌آموختگان رشته‌های گردشگری و هتل داری را با مشكلات عدیده مواجه می‌كند- از سوی دیگر را پر کند.

 


سایت اختصاصی مرکز آموزش های تخصصی گردشگری و  هتل داری: www.tstiusc.ir 

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی