استراتژی کلی توسعه گردشگری در ایران مبتنی برایجادسلسله مراتبی از شبکه دسترسی به مراکز عمده گردشگر می باشد.این شبکه شامل مبادی ورودی بین الملل به هر یک از مناطق گردشگری، مبادی ورودی داخلی به مناطق و راه های دسترسی گردشگری در داخل مناطق است. از لحاظ وسیله حمل و نقل، این سیستم باید چند شیوه ای و متصل به یکدیگر بوده و قادر باشد گردشگران را به آسانی از مبادی عمده خارجی و داخلی به مقاصد مورد نظر در داخل ایران انتقال داده و جابه جا نماید.علاوه بر راه های دسترسی، ایجاد تأسیسات تکمیلی در مراکز گردشگری از جمله اقامتگاه مناسب، وجود آب، برق، مخابرات، خدمات درمانی، مراکز خرید و...  از عوامل اساسی در توسعه گردشگری است.فراهم آوردن چنین امکاناتی در کنار یکدیگر مستلزم انجام  تحقیقات گسترده و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و همچنین هماهنگی سازمان های ذیربط در احداث چنین تأسیساتی می باشد.

به موازات توسعه و تقویت صنعت گردشگری در داخل و با عنایت به عضویت ایران در سازمان های جهانی گردشگری، کمیسیون جنوب آسیا و نیز همکاری های فرهنگی و گردشگری با اغلب کشورهای جهان، به نظر می رسد زمینه مساعدی برای ارتباط بین المللی به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات گردشگری در ایران، در اغلب زمینه ها فراهم باشد که شایسته است برنامه ریزی لازم با هدف حداکثر استفاده از امکانات صورت گیرد.

ایجاد سلسله روابط منظم منطقه ای با کشورهایی که از بازار گردشگری مطلوبی برخوردارند، توسعه همکاری های آژانس های مسافرتی و طرح و تنظیم برنامه های مشترک گردشگری، عقد قرارداد در زمینه های حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی جهت تسهیل مسافرت ها، امضای موافقت نامه های همکاری با کشورهای دوست جهت بازاریابی مشارکتی، حذف ویزا و کاهش مقررات ورودی و خروجی کالا و مسافر ابزار مناسبی جهت توسعه گردشگری در کشورمان می باشد که فعالیت های مرتبط در حوزه مشاوره، پژوهش و اجرا در کلینیک گردشگری علم و فرهنگ انجام خواهد پذیرفت.  

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی