مجموعه فعالیت های گردشگری پزشکی موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری در راستای جذب بیمار و تامین نیازهای پزشکی بیماران خارجی در حوزه های تخصصی: درمان ناباروری، پوست و سلول درمانی، دندانپزشکی، چشم پزشکی و آبگرم و اسپا است.

گردشگری پزشكی مجموعه فعالیت‌هایی است كه در آن ها فرد اغلب برای دسترسی به خدمات پزشكی و همراه با شركت مستقیم یا غیر مستقیم در تفریح، تجارت و یا سایر اهداف به نقاط دور یا خارج از كشور سفر می‌كند.عواملی‌ هم‌چون تغییر در ارزش‌های مصرف‌کنندگان، تغییرات‌ سازندگی، مسن‌تر‌ شدن جمعیت و اقتضائات ‌سیستم خدمات ‌بهداشتی را می‌توان عوامل اصلی ظهور گردشگری پزشكی دانست.جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت در خدمات بهداشتی‌ و درمانی موجب شده است تا گردشگری پزشكی ایجاد و امكان رشد آن نیز روز به روز افزوده شود. هم اكنون درآمد گردشگری پزشكی در جهان با رشد سالیانه 20 درصد به بیش از 100 میلیارد دلار می‌رسد و این ارقام هم‌چنان رو به افزایش است.

گردشگری پزشكی پدیده جدیدی درجهان و ایران نیست و همواره افراد مختلفی در جهان و ایران خواستار دریافت خدمات پزشكی و درمانی بوده‌اند و به همین منظور سفر می نمودند ولی این نوع گردشگری با ساختار امروزی در جهان دارای ظرافت‌های خاص خود است. در كشور ما نیز گردشگری پزشكی به طور نامنظم و هدایت نشده‌ای رو به رشد است و می توان گفت كه سمت و سوی مشخصی ندارد. به همین دلیل اگر در این بازار بزرگ رقابتی تنها با اتكاء بر امكانات بالقوه و بدون برنامه‌ریزی منسجم و جامع ورود پیدا كنیم لطمه‌ای كه از حیث صادرات خدمات پزشكی خواهیم خورد، بسیار بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود.


در گردشگری پزشكی هم از لحاظ سیاست‌های اجرایی و هم قانونمندسازی دچار تشتت و ناهماهنگی‌های بسیار هستیم كه بایستی با تدوین سیاست ها و قوانین كارآمد در راستای ایجاد انسجام و هدفمندی در بحث گردشگری پزشكی با قدرت گام برداریم. این موسسه در تلاش است تا به سهم خود گام های موثری در این مسیر بردارد. وبگاه ارتباطی ما در حوزه گردشگری پزشکی: www.tourismmedicalusc.ir

 

persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی