اعضای هیات امناء

  دکترجعفر آهنگران
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دکتر محمدصادق بیجندی
دکتر پروانه پرچکانی
دکتر سید علی اکبر هاشمی راد
دکترعلی حسنی
دکتر محسن قرنفلی
دکتر سید سعید هاشمی
persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی