دکتر سید سعید هاشمی     دکتر سیدعلی اکبر هاشمی راد
   دکتر پروانه پرچکانی    دکتر محمد صادق بیجندی
   دکتر منوچهر جهانیان    دکتر حبیب سنگتراش
   دکترمحمدحسین ایمانی خوشخو    دکتر علی حسنی
persiasoft
hassan olfat
دات نت نیوک فارسی